Pozvánky na zajímavé akce

Oslava republiky v  Lounech

15.září 2018 po celý den v Lounech. Srdečně Vás zveme...

Varhanní nešpory

ve čtvrtek 9.srpna 2018 od 17 hodin Vás srdečně zveme na "Varhanní nešpory". Účinkuje MgA. Jana Marcinková. 

Od 15 hodin bude probíhat výtvarná dílna pro děti...

Vstupné dobrovolné.

Výstava

srdečně Vás zveme na výstavu, která trvale probíhá...

Hrrr na ně !!!

V sobotu dne 14.července léta páně 2018 od 10 hodin do 18 hodin na Vítkově...

Výročí upálení Mistra Jana Husa (1415)

 Výročí upálení Mistra Jana Husa si připomeneme bohoslužbou v neděli 1.července 2018 od 09:00 hodin a položením květin u Husova pomníku na Mírovém náměstí v Lounech. Historické okénko u pomníku povede Mgr. Vladimír A. Hons. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.


Zájezd na Krakovec

 

5. 7. 2018 pořádá náboženská obec Louny zájezd na hrad Krakovec, kde se uskuteční bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa, kterou povede pražský biskup David Tonzar. Minibus pojede po trase: Žatec - Louny - Radonice -Peruc - Krakovec a zpět. Odjezd z Loun je naplánován na 12. 00. Na trase se připojí další cestující. Bohoslužba se koná pod širým nebem od 15. 00 hod.Zájemci o cestu se již teď mohou přihlašovat v kanceláři FÚ Louny nebo Peruc a mohou také uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Pozvání do modlitebny

V pátek 6. července zveme členy náboženské obce a přátele do modlitebny
sboru v 17. 00 k přátelskému posezení s občerstvením.  

Připomenutí Mistra Jana Husa

Mistra Jana Husa si připomeneme při bohoslužbě 1. července 2018 od 9. 00 hodin. Poté se přesuneme k pomníku M. Jana Husa na náměstí, kde uctíme památku českého reformátora položením květin a modlitbou. Historické zamyšlení si připraví Mgr. Vladimír A. Hons. 

Představení básnické sbírky

8.června 2018 v 17 hodin


ILUSTRUJEME ZPĚVNÍKY ZUŠ LOUNY

vernisáž výstavy proběhne na Noci kostelů 25.května 2018 v 16:30 hodin. Srdečně Vás zveme !!!

Církev československá husitská

a

T. G. Masaryk

V pátek 26. 10. 2018 navštíví naši obec bratr biskup doc. ThDr. David
Tonzar, Th. D. a při příležitosti 100. výročí založení Československa
pronese přednášku na téma "Církev československá husitská a T. G. Masaryk".
Přednáška se bude konat v kostele CČSH v Lounech od 16. 00. Vstupné
dobrovolné. V případě chladného počasí zatopíme.

Křehký balík

V pátek 8. 6. 2018 bude hostem náboženské obce bratr farář z Nového Bydžova
Mgr. Vláďa Pek, který představí svou básnickou sbírku "Křehký balík".

"Sáhnout si do ran tohoto světa"

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Martina Jindry, která se uskuteční v kostele CČSH v Lounech v pátek 6.dubna 2018 od 16:30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Velikonoce 2018

bohoslužby

Květná neděle 25.března 2018 od 9:00 hodin

Zelený čtvrtek 29.března 2018 od 17:00 hodin

Velký pátek 30.března 2018 od 17:00 hodin

Zmrtvýchvstání Páně 1.dubna 2018 od 9:00 hodin

při bohoslužbách vystoupí chrámový sbor.

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské 

v Lounech 

Srdečně Vás zveme na koncert 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

Srdečně Vás zveme na autorské čtení

Lukáše Bujny

s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera

v kostele CČSH v Lounech

v pátek 9.března 2018 od 17 hodin

Tento projekt vznikl za podpory Kulturní komise MU Louny.

Výstava

V prostorách kostela si můžete prohlédnout výstavu žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové s názvem "Louny očima teenagerů".

Přednáška

Církev Československá husitská v Lounech Vás zve na přednášku "Zborov včera (1917) a dnes aneb 100. výročí "jedné" bitvy. Přednášku připravili V. a J. Honsovi.

OZNÁMENÍ

Náboženská obec Louny dočasně pozastavila sběr šatstva a obuvi.
Diakonie Broumov nepřijímá sbírky a zatím nemáme jiného odběratele.