Výstava

srdečně Vás zveme na výstavu, která trvale probíhá...

Hrrr na ně !!!

V sobotu dne 14.července léta páně 2018 od 10 hodin do 18 hodin na Vítkově...

Výročí upálení Mistra Jana Husa (1415)

 Výročí upálení Mistra Jana Husa si připomeneme bohoslužbou v neděli 1.července 2018 od 09:00 hodin a položením květin u Husova pomníku na Mírovém náměstí v Lounech. Historické okénko u pomníku povede Mgr. Vladimír A. Hons. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.


Zájezd na Krakovec

 

5. 7. 2018 pořádá náboženská obec Louny zájezd na hrad Krakovec, kde se uskuteční bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa, kterou povede pražský biskup David Tonzar. Minibus pojede po trase: Žatec - Louny - Radonice -Peruc - Krakovec a zpět. Odjezd z Loun je naplánován na 12. 00. Na trase se připojí další cestující. Bohoslužba se koná pod širým nebem od 15. 00 hod.Zájemci o cestu se již teď mohou přihlašovat v kanceláři FÚ Louny nebo Peruc a mohou také uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Pozvání do modlitebny

V pátek 6. července zveme členy náboženské obce a přátele do modlitebny
sboru v 17. 00 k přátelskému posezení s občerstvením.  

Připomenutí Mistra Jana Husa

Mistra Jana Husa si připomeneme při bohoslužbě 1. července 2018 od 9. 00 hodin. Poté se přesuneme k pomníku M. Jana Husa na náměstí, kde uctíme památku českého reformátora položením květin a modlitbou. Historické zamyšlení si připraví Mgr. Vladimír A. Hons. 

Představení básnické sbírky

8.června 2018 v 17 hodin


ILUSTRUJEME ZPĚVNÍKY ZUŠ LOUNY

vernisáž výstavy proběhne na Noci kostelů 25.května 2018 v 16:30 hodin. Srdečně Vás zveme !!!

Církev československá husitská

a

T. G. Masaryk

V pátek 26. 10. 2018 navštíví naši obec bratr biskup doc. ThDr. David
Tonzar, Th. D. a při příležitosti 100. výročí založení Československa
pronese přednášku na téma "Církev československá husitská a T. G. Masaryk".
Přednáška se bude konat v kostele CČSH v Lounech od 16. 00. Vstupné
dobrovolné. V případě chladného počasí zatopíme.

Křehký balík

V pátek 8. 6. 2018 bude hostem náboženské obce bratr farář z Nového Bydžova
Mgr. Vláďa Pek, který představí svou básnickou sbírku "Křehký balík".

"Sáhnout si do ran tohoto světa"

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Martina Jindry, která se uskuteční v kostele CČSH v Lounech v pátek 6.dubna 2018 od 16:30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Velikonoce 2018

bohoslužby

Květná neděle 25.března 2018 od 9:00 hodin

Zelený čtvrtek 29.března 2018 od 17:00 hodin

Velký pátek 30.března 2018 od 17:00 hodin

Zmrtvýchvstání Páně 1.dubna 2018 od 9:00 hodin

při bohoslužbách vystoupí chrámový sbor.

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské 

v Lounech 

Srdečně Vás zveme na koncert 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

Srdečně Vás zveme na autorské čtení

Lukáše Bujny

s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera

v kostele CČSH v Lounech

v pátek 9.března 2018 od 17 hodin

Tento projekt vznikl za podpory Kulturní komise MU Louny.

Výstava

V prostorách kostela si můžete prohlédnout výstavu žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové s názvem "Louny očima teenagerů".

Přednáška

Církev Československá husitská v Lounech Vás zve na přednášku "Zborov včera (1917) a dnes aneb 100. výročí "jedné" bitvy. Přednášku připravili V. a J. Honsovi.

OZNÁMENÍ

Náboženská obec Louny dočasně pozastavila sběr šatstva a obuvi.
Diakonie Broumov nepřijímá sbírky a zatím nemáme jiného odběratele.