Vážené sestry a vážení bratři,
přijměte, prosím, informaci, že rozloučení s br. Karlem Bicanem, který zemřel po krátké vážné nemoci 10. ledna 2019, se uskuteční v Husově sboru v Kutné   Hoře                    v sobotu 19. ledna od 11.00 hodin.

S pozdravem
Jana Krajčiříková

Oznámení o úmrtí br. em. biskupa Karla Bicana 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, 

jménem pražské diecéze Vám se zármutkem v srdci oznamuji, že Pán církve, života i smrti dnes 

v noci povolal k sobě bratra em. biskupa Karla Bicana.

Myslete na něj ve svých modlitbách. Informace o místě a času rozloučení budou sděleny 

v následujících dnech.

David Tonzar
biskup pražský

"Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy." (Žalm 145, 1-2)


Požehnaný rok 2019 přeje náboženská obec Církve československé husitské v Lounech.

Snímek je z Kroniky náboženské obce, kterou vedl bratr Tvrzník z Lenešic.
Zachycuje "dívčí školu" s pomníkem TGM ještě před 2. světovou válkou. 

Naše PF je ohlédnutím za rokem 2018, v němž byl u příležitosti 100. výročí založení Československa před školou J. A. Komenského znovu postaven pomník prezidentu Osvoboditeli.

Koledy a pastorely

Srdečně Vás zveme na koncert Ročovského pěveckého sboru 30.prosince 2018 od 16ti hodin.

Bohoslužba 1. neděle adventní 

"Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými." (1 Tes
3, 12-13)

ADVENT A VÁNOCE 2018

přinášíme Vám přehled adventních a vánočních bohoslužeb v roce 2018.

Bohoslužba 1. neděle adventní
"Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými." (1 Tes3, 12-13)

KONCERTY

nabízíme Vám přehled adventních koncertů v roce 2018. Jste srdečně zváni...

Koncert

Srdečně Vás zveme v neděli 9.prosince 2018 od 16:00 hodin  na koncert v kostele CČSH v Lounech...

Přednáška

Srdečně Vás zveme na přednášku Th.Dr. Heleny Smolové s názvem "Od Bílé Hory k Vestfálskému míru", která proběhne v pátek 23.listopadu 2018 od 17 hodin. Vstup je volný a kostel bude vytopen.

Vzpomínková bohoslužba

za všechny věrné zemřelé.

V pátek 2.listopadu 2018 od 17:00 hodin v kostele CČSH v Lounech.

KONCERT ke 100.výročí vzniku Československé republiky

Vystoupí Pěvecký sbor Harmonie Louny pod vedením Jiřího Kurky a Kateřiny Štolové a Trio Cum Amore.

V sobotu 27.10.2018 od 16 hodin.

Pozvánky na akce

Vzpomínková bohoslužba

V pátek 2. listopadu 2018 se od 17. 00 hodin koná vzpomínková bohoslužba na všechny věrné zesnulé. Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout, nahlašujte v kanceláři farního úřadu.

Přednáška farářky ThDr. Heleny

Smolové, Th. D. s názvem "Od Bílé hory k Vestfálskému míru. Třicetiletá
válka, její příčiny a důsledky". 

V pátek 23. listopadu se od 17. 00 koná přednáška farářky ThDr. Heleny Smolové, Th. D. s názvem "Od Bílé hory k Vestfálskému míru. Třicetiletá válka, její příčiny a důsledky". Přednáška bude doplněna vystoupením chrámového sboru pod vedením Mgr. Bc. Ivany Derflerové Vstup volný. 

V kostele zatopíme.  

Pozvánka na akci...

28.října 2018 - Modlitba za domov... 

Pozvánka na přednášku

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná v pátek 26.října 2018 od 16 hodin v kostele CČSH v Lounech. Přednáška je věnována 100. výročí založení Československa. Přednáší doc. ThDR. David Tonzar, Th. D., biskup pražské diecéze.

Pozvánka na koncert

21. 11. 2018 17:00 - 18:00 hodin

Koncert na počest 100. výročí založení republiky

Kostel CČSH

Autorský koncert Vlasty Bachtíkové a dalších lounských mladých autorů. Ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s., Koncert podpořili: Město Louny Nadace Život umělce.

Pozvánka

V pátek 26. 10. 2018 zveme od 16. 00 na přednášku bratra biskupa doc. ThDr.
Davida Tonzara, Th. D. s názvem "Církev československá husitská a
Československo". Přednáška je věnována oslavě 100. výročí založení
Československa. Vstup volný. Kostel bude vytápěn.

Koncert

Koncert Slávka Klecandry a Evy Henychové se koná v pátek 19. 10. 2018 od 17. 00 v kostele CČSH v Lounech. Vstupné 50 Kč. Kostel bude vytápěn. 

Sběr šatstva byl obnoven - info ke dni 24.9.2018

Diakonie Broumov opět obnovuje sběr šatstva a obuvi. Do sběrných prostor
kostela Církve československé husitské v Lounech můžete nosit nepotřebné
šatstvo, obuv, nádobí a hračky. Věci musí být v dobrém stavu, nikoliv
roztrhané nebo rozbité. Kostel je otevřen denně od 8. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Pozvánky na zajímavé akce

Oslava republiky v  Lounech

15.září 2018 po celý den v Lounech. Srdečně Vás zveme...

Varhanní nešpory

ve čtvrtek 9.srpna 2018 od 17 hodin Vás srdečně zveme na "Varhanní nešpory". Účinkuje MgA. Jana Marcinková. 

Od 15 hodin bude probíhat výtvarná dílna pro děti...

Vstupné dobrovolné.

Výstava

srdečně Vás zveme na výstavu, která trvale probíhá...

Hrrr na ně !!!

V sobotu dne 14.července léta páně 2018 od 10 hodin do 18 hodin na Vítkově...

Výročí upálení Mistra Jana Husa (1415)

 Výročí upálení Mistra Jana Husa si připomeneme bohoslužbou v neděli 1.července 2018 od 09:00 hodin a položením květin u Husova pomníku na Mírovém náměstí v Lounech. Historické okénko u pomníku povede Mgr. Vladimír A. Hons. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.


Zájezd na Krakovec

 

5. 7. 2018 pořádá náboženská obec Louny zájezd na hrad Krakovec, kde se uskuteční bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa, kterou povede pražský biskup David Tonzar. Minibus pojede po trase: Žatec - Louny - Radonice -Peruc - Krakovec a zpět. Odjezd z Loun je naplánován na 12. 00. Na trase se připojí další cestující. Bohoslužba se koná pod širým nebem od 15. 00 hod.Zájemci o cestu se již teď mohou přihlašovat v kanceláři FÚ Louny nebo Peruc a mohou také uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Pozvání do modlitebny

V pátek 6. července zveme členy náboženské obce a přátele do modlitebny
sboru v 17. 00 k přátelskému posezení s občerstvením.  

Připomenutí Mistra Jana Husa

Mistra Jana Husa si připomeneme při bohoslužbě 1. července 2018 od 9. 00 hodin. Poté se přesuneme k pomníku M. Jana Husa na náměstí, kde uctíme památku českého reformátora položením květin a modlitbou. Historické zamyšlení si připraví Mgr. Vladimír A. Hons. 

Představení básnické sbírky

8.června 2018 v 17 hodin


ILUSTRUJEME ZPĚVNÍKY ZUŠ LOUNY

vernisáž výstavy proběhne na Noci kostelů 25.května 2018 v 16:30 hodin. Srdečně Vás zveme !!!

Církev československá husitská

a

T. G. Masaryk

V pátek 26. 10. 2018 navštíví naši obec bratr biskup doc. ThDr. David
Tonzar, Th. D. a při příležitosti 100. výročí založení Československa
pronese přednášku na téma "Církev československá husitská a T. G. Masaryk".
Přednáška se bude konat v kostele CČSH v Lounech od 16. 00. Vstupné
dobrovolné. V případě chladného počasí zatopíme.

Křehký balík

V pátek 8. 6. 2018 bude hostem náboženské obce bratr farář z Nového Bydžova
Mgr. Vláďa Pek, který představí svou básnickou sbírku "Křehký balík".

"Sáhnout si do ran tohoto světa"

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Martina Jindry, která se uskuteční v kostele CČSH v Lounech v pátek 6.dubna 2018 od 16:30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Velikonoce 2018

bohoslužby

Květná neděle 25.března 2018 od 9:00 hodin

Zelený čtvrtek 29.března 2018 od 17:00 hodin

Velký pátek 30.března 2018 od 17:00 hodin

Zmrtvýchvstání Páně 1.dubna 2018 od 9:00 hodin

při bohoslužbách vystoupí chrámový sbor.

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské 

v Lounech 

Srdečně Vás zveme na koncert 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

Srdečně Vás zveme na autorské čtení

Lukáše Bujny

s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera

v kostele CČSH v Lounech

v pátek 9.března 2018 od 17 hodin

Tento projekt vznikl za podpory Kulturní komise MU Louny.

Výstava

V prostorách kostela si můžete prohlédnout výstavu žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové s názvem "Louny očima teenagerů".

Přednáška

Církev Československá husitská v Lounech Vás zve na přednášku "Zborov včera (1917) a dnes aneb 100. výročí "jedné" bitvy. Přednášku připravili V. a J. Honsovi.

OZNÁMENÍ

Náboženská obec Louny dočasně pozastavila sběr šatstva a obuvi.
Diakonie Broumov nepřijímá sbírky a zatím nemáme jiného odběratele.